شبکه به عنوان سرویس

NaaS چیست؟
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
فناوری شبکه
10/05/1400 - 13:20
شبکه به عنوان سرویس (NaaS) سرنام Network As a Service یک مدل سرویس ابری است که در آن مشتریان خدمات شبکه را از ارائه‌دهندگان ابر اجاره می‌کنند. NaaS به مشتریان اجازه می‌دهد تا شبکه‌های خود را بدون...