سیستم عامل شبکه

سیستم‌عامل شبکه (network operating system) چیست؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
15/11/1401 - 12:10
سیستم عامل شبکه (network operating system) یک سیستم عامل کامپیوتری (OS) است که عمدتا برای پشتیبانی از ایستگاه‌های کاری، رایانه‌های شخصی و در برخی موارد، ترمینال‌های قدیمی‌تر که در یک شبکه محلی (LAN)...