سیاه‌چاله‌

دانشجوی ایرانی از یک معمای بزرگ جهان پرده برداشت!
29 آذر 1395
کشف و مطالعه سیاه‌چاله‌های فضایی یکی از معماهای بزرگ جهان است که سال‌ها است در دانشگاه‌های مختلف بر رویش مطالعه صورت گرفته است. اکنون، یک دانشجوی ایرانی به گروهی از محققان در خلق روشی تازه برای کشف سالانه ۱۰ سیاه‌چاله جدید در فضا کمک کرد. به این ترتیب تعداد سالانه کشف سیاه‌چاله ها دو برابر می‌شوند.
حقایقی غیرقابل‌تصور درباره زمان
13 شهريور 1395
تا به امروز فرضیه‌های علمی مختلف مطرح شده در ارتباط با عنصر زمان نادیده گرفته شده‌اند. اما به راستی آیا می‌توانید زمان را در یک جمله تعریف کنید؟ آیا این واژه در پیدایش جهان کنونی ما نقش داشته است؟ با ما همسفر شوید تا به دنیای پر رمز و راز فیزیک وارد شویم و مشاهده کنیم آیا این یک واژه ساختگی است یا واقعا وجود دارد.
اشتراک در سیاه‌چاله‌
پشتیبانی توسط ایران دروپال