سوگیری بازماندگی

چگونه با نگاه اصولی به عملکرد بنیان‌گذاران بزرگ، در کار خود موفق شویم؟
حمید نیک‌روش
عصرشبکه
14 شهريور 1401
به احتمال زیاد این جمله را شنیده‌اید که بیشتر مردم آهنگ‌ها و موسیقی‌های قدیمی یا همان سنتی را به موسیقی‌های امروزی ترجیح می‌دهند. اگر شما هم فهرستی از موسیقی‌های قدیمی را بررسی کنید، ممکن است به همین...