سلوکی

عملکرد سازمان نصر در الکامپ 21 بررسی شد
بهنام علیمحمدی
اخبار
اخبار ایران
21/10/1394 - 13:12
دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صبح یکشنبه 20 دیماه میزبان خبرنگاران و نمایندگان نشریان کشور بود تا نحوه و روند برگزاری الکامپ 21 مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد. در این نشست سعادت رئیس...