سفر در نوروز 1401

شرایط سفرهای نوروزی با خودروی شخصی اعلام شد
اخبار ایران
10/12/1400 - 13:50
در دو سال گذشته، منع سراسری رفت و آمد بین شهری و استانی وجود داشت اما نوروز 1401 محدودیت سراسری سفر رفع می‌شود. اما شرایط سفر نوروزی با خودروی شخصی چیست؟ ...