سرور FTP

چگونه یک سرور FTP را نصب و پیکربندی کنیم؟
فناوری شبکه
04/10/1398 - 12:05
در این مقاله قصد داریم یک سرور FTP را نصب کرده و از آن استفاده کنیم.