سامانه 124

چگونه از گرانی اینترنت موبایل شکایت کنیم؟
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
04/10/1395 - 14:40
در ماه‌های گذشته، دو شاخص افزایش پهنای باند داخلی و همچنین راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باعث شد تا ISPها قیمت فروش اینترنت خود را کاهش دهند. همگام با این مهم، اپراتورهای موبایل هم رویه کاهش قیمت بسته‌...