ساعت کاری

ساعت‌های کاری نامناسب چه خطراتی برای سلامتی شما دارند؟
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
25/04/1395 - 12:00
نوبت کاری یکی از عوامل استرس‌زای شغلی است که بخش زیادی از جمعیت مشغول به کار در سطح جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوبت‌های کاری نامتعارف می‌توانند از جنبه‌های گوناگون اثرات نامطلوبی بر بهره‌وری...