ساخت ذخیره ساز کلاود

سرور ذخیره‌ساز کلاود شخصی خودتان را بسازید
حمیدرضا تائبی
کارگاه
08/09/1396 - 10:40
بسیاری از کاربران به‌دنبال فضای ذخیره‌ساز کلاود رایگان هستند. اما پیشنهاد ما به شما این است که از کامپیوتر شخصی خود به‌عنوان یک سرور ذخیره‌ساز با فضای نامحدود استفاده کنید. سروری که از هر نقطه از...