ساختار سازمانی

آشنایی با انواع نمونه چارت‌های سازمانی
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
24/07/1402 - 18:05
چارت سازمانی نمایش بصری است که ساختار سازمانی را به صورت گرافیکی و سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد. این نمودار به صورت خطی یا هرمی طراحی می‌شود و نشان می‌دهد که کدام افراد یا گروه‌ها در سازمان به کدام افراد...
دِوآپس؛ حالمان هنوز خوب نیست (2)
سبحان عطار
دیدگاه و یاداشت
15/06/1394 - 22:02
در یادداشت شماره قبل رویکرد دوآپس را به‌عنوان ساختاری جدید که توسط اندرو کلی شافر و پاتریک دبوس در کنفرانس سالانه Agile در سال 2008 مطرح شد، معرفی کردیم و هدف از استفاده از این رویکرد را مورد بررسی...