زن بو

ایسوس روبات خانگی ZenBo را معرفی کرد
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
11/03/1395 - 16:28
هر چه به سمت آینده حرکت می‌کنیم، زندگی ما بیشتر به فناوری‌ها وابسته می‌شود. در حالی که فناوری‌های پیشرفته همچون روبات‌ها در محیط‌های کاری باعث از بین رفتن مشاغل می‌شوند، اما در بعد خانگی خود راحتی و...