زمان اجرای محدودیت‌ های کرونایی

اگر واکسن نزنید از کدام خدمات اجتماعی محروم می شوید؟
اخبار ایران
02 آذر 1400
محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه روز شنبه (22 آبان) کلیات طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌ها به تصویب ستاد ملی کرونا رسید، اظهار داشت: از ابتدای آذرماه اجرای محدودیت‌...