رزبری پای 2 مدل B

آشنایی و کار با رزبری پای - بخش هشتم
سارا بصیری
پرونده ویژه
16/02/1394 - 13:50
همان‌طور که گفته شد، تولید Raspberry Pi از مدل A آغاز شد و پس از آن با تولید مدل‌های B و +B به‌تکامل رسید. هدف از تولید مدل B این بود که از پردازنده Broadcom BCM2835 و 700MHZ ARM11 CPU درون آن...