رایانش کوانتومی

رایانش کوانتومی در کمتر از ده سال دیگر جهان را تسخیر خواهد کرد
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
13/10/1395 - 02:58
لحظه سرنوشت‌ساز مهمی در دنیای محاسبات کوانتومی به وقوع پیوست. گروهی از دانشمندان گوگل با استفاده از کامپیوتر کوانتومی این شرکت موفق شدند، مولکول هیدروژن را با موفقیت شبیه‌سازی کنند. رایان رابوش یکی...