رایانش شناختی

تنها یک سال بعد از آن‌که واتسون آی‌بی‌ام یاد گرفت چگونه ژاپنی صحبت کند، ابر کامپیوتر آی‌بی‌ام با یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین روبات‌های ساخت کشور ژاپن بیش از گذشته آشنا خواهد شد. پپر، آدم آهنی ساخت دو شرکت سافت‌بانک (Soft Bank) و آلدبران رو‌باتیکز (Aldebaran Robotics) به کیت ویژه مبتنی بر واتسون تجهیز خواهد شد. یک کیت توسعه که آی‌بی‌ام آن‌را رایانش شناختی (cognitive computing) نام‌گذاری کرده است.
اشتراک در رایانش شناختی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال