رازهای استخدامی

 رازهای استخدامی مدیرانی که بهترین کارمندان را انتخاب می‌کنند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
استخدام
25 دى 1397
بهترین روش استخدامی و مبتکرانه شما چیست؟ این سوال ابتدا در سایت Quora مطرح شد. این سایت محلی برای کسب و به اشتراک گذاری اطلاعات و توانمند سازی افراد در یادگیری و درک بهتر جهان است. و اما پاسخ کامرون...