ذخیره‌ساز نت‌گیر

ذخیره‌سازهای جدید نت‌گیر در بازار‌های خانگی و اداری کوچک
فناوری شبکه
30/09/1394 - 02:16
شرکت ‌نت‌گیر دو NAS قدرتمند جدید، یکی برای بازار کاربران خانگی و دیگری برای بازار SOHO یا همان اداری کوچک، معرفی کرد. ذخیره‌ساز دو کشویی ReadyNAS 212 برای کاربران خانگی و چهار کشویی ReadyNAS 214 برای...