دلایل سختی‌ تغییر رفتار

شما به این ۸ دلیل نمی‌توانید به راحتی رفتارتان را تغییر دهید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
22 خرداد 1396
تغییر رفتار در واقع نوعی چالش خود- مهندسی است. البته منظورمان از تغییر یک تغییر پایدار و بلندمدت است، نه تغییری که قبل از اتفاق افتادن همانند ترکش به این طرف و آن طرف پخش می‌شود. حال این تغییر چه در...