دلايل نادرست

۱۰ دلیل بد برای کارآفرین شدن
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
25/07/1395 - 09:15
هر کارآفرینی باید در مورد نقاط ضعف و قدرت خود صادق و در مورد دلایل انتخاب مسیر کارآفرینی واقع بین باشد. برای هر کارآفرینی، حتی بهترین فرصت‌های کسب و کار، اگر با دلایل غلطی همراه باشند، به احتمال زیاد...