دستیار دیجیتال آمازون

چرا دستیار دیجیتال آمازون، مؤنث است؟
11 آبان 1397
Toni Reid معاون بخش Alexa Experience & Echo Devices شرکت آمازون در گفتگویی که به تازگی منتشر شده است، به موضوعات جالبی اشاره کرده از جمله این که چرا دستیار دیجیتال آمازون ( Alexa‌) و سایر دستیارهای دیجیتال نظیر کورتانا و سیری، شخصیتی زنانه دارند؟
اشتراک در دستیار دیجیتال آمازون
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال