دستمزد 99

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 99
اخبار
اخبار ایران
16/07/1398 - 14:20
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 99، حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری سال 99 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ...