دستمزد کارگری 97

میزان افزایش حقوق و دستمزد سال 97 چه‌قدر است؟
اخبار ایران
23/01/1397 - 14:25
در نشست تعیین دستمزد ۹۷، با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حقوق و دستمزد نهایی حداقلی بگیران و دستمزد سایر سطوح مزدی سال 97 تعیین شد.