دریافت نماد الکترونیکی

شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی
اخبار ایران
18 مرداد 1396
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود. ...