درگاه پرداخت الکترونیکی

رزمایش قطع اینترنت، لغو و تکذیب
04 بهمن 1397
چند روزی است که سخن از رزمایش قطع اینترنت و انتقال سرورهای پرداخت اینترنتی به داخل کشور است. ماجرایی که با ارسال یک نامه از سوی شرکت سداد برای مشتریانش آغاز شد و با توییت وزیر ارتباطات، پاسخ داده شد.
اشتراک در درگاه پرداخت الکترونیکی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال