درخت در ساختمان داده

درخت در ساختمان داده‌ها چیست و چگونه پیمایش می‌شود؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
20/05/1402 - 13:25
پیمایش درخت یکی از الگوریتم‌های پرکاربرد در نرم‌افزارهای مختلف است. درخت، یک ساختار داده‌ای است که شامل راس‌ها و یال‌ها است که به‌صورت سلسله‌مراتبی با هم مرتبط هستند. در پیمایش درخت، الگوریتمی برای...