درایوهای Thunderbolt

سی‌گیت با درایوهای تاندربولت خداحافظی می‌کند
حسین آقاجانی
اخبار جهان
15/11/1393 - 19:15
زمانی که تاندربولت برای اولین بار معرفی شد، در بوق و کرنا کرده بودند که USB را از میدان به در خواهد کرد. با آن که این اتفاق نیفتاد اما به هرحال جای پای محکمی بین کاربران مک و کاربران سطح بالای ویندوز...