خطر

سفرهای کیهانی همواره برای فضانوردان خطرات زیادی را به همراه داشته است. اما به تازگی یک خطر بزرگ دیگر نیز به جمع آسیب‌های فضانوردی اضافه شده است. تحقیقات و مطالعات اخیر بیان‌گر این موضوع است که سفر به کره مریخ، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به مغز فضانوردان وارد می‌کند.
اشتراک در خطر
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال