حملات باج افزاری اینترنت اشیا

حملات باج‌افزاری اینترنت اشیا شرکت‌های کوچک را هدف قرار داده‌اند
حمیدرضا تائبی
امنیت
21/08/1396 - 15:20
پژوهشی که نتایج آن به‌تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد حملات باج‌افزاری اینترنت اشیا در سال‌های آتی روند رو به رشدی را خواهد داشت.