حفره

دسترسی کامل به سامانه‌های لینوکسی تنها در پنج ثانیه
حمیدرضا تائبی
امنیت
07/08/1395 - 12:26
اگر در ارتباط با امنیت شبکه‌های کامپیوتری شبهاتی دارید، بعد از مطالعه این مطلب مطلع خواهید شد که امنیت شبکه‌های کامپیوتری آن‌گونه که گفته می‌شود قابل اعتماد نیست. اکسپلویت جدید و البته خطرناکی که...