حريم خصوصی

چگونه از جاسوسی از طریق تلویزیون هوشمند خود جلوگیری کنیم
محسن آقاجانی
امنیت
09 آذر 1396
با اضافه شدن فناوری‎های پیشرفته جدید به تلویزیون‎ها توسط توسعه دهندگان و تولیدکنندگان، تلویزیون‎های هوشمند بسیار هوشمندتر می‎شوند. تمام قابلیت‎ها و امکانات موجود در تلفن‎های هوشمند به تلویزیون‎های...