حداقل دستمزد کارگری

عیدی و پاداش کارمندان دولت و کارگران در سال 98 چقدر است؟
اخبار ایران
23/09/1397 - 16:30
در این مطلب میزان عیدی و پاداش سال 98 کارمندان دولت و عیدی و پاداش کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند 95 و تاییدیه هیات وزیران و همچنین نحوه محاسبه حداقل و سقف عیدی و پاداش سال 98 را گردآوری...
میزان افزایش حقوق و دستمزد سال 97 چه‌قدر است؟
اخبار ایران
23/01/1397 - 14:25
در نشست تعیین دستمزد ۹۷، با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حقوق و دستمزد نهایی حداقلی بگیران و دستمزد سایر سطوح مزدی سال 97 تعیین شد.