جشنواره همراه تهران

عکاسان هنری و تلفن‌های همراه
اخبار ایران
18/03/1394 - 21:23
در گفت‌وگو با جمعی از عکاسان حرفه‌ای هنری بیان شد: عکاسی با موبایل با گسترش برنامه‌های شبکه‌های اشتراک عکس در تلفن‌های همراه به عکاسی جدی برای عکاسان حرفه‌ای تبدیل شده است.