جرمیه بیمه 98

مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 چقدر است؟
اخبار ایران
27/01/1398 - 12:24
در فایل منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، مقررات مهلت پرداخت حق بیمه سال 98، ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 مشخص شد. در ادامه می‌توانید فایل PDF مقررات مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم...