جبر

نوجوان 16 ساله مردودی رشته ریاضی، یک دستگاه محاسباتی خلق کرد
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
17 مهر 1395
آیمت کارلا دانش‌آموز 16 ساله‌ای بود که با درس ریاضی مشکل جدی داشت و حتا برای گذراندن درس جبر مجبور شد از مدرسه‌ خود به مدرسه دیگری عزیمت کند. اما عزیمت به مدرسه جدید به معنای پایین بودن قدرت درک...