ثروتمندترین مرد آسیا

۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ثروتمندترین مرد آسیا
06 بهمن 1395
سرگذشت و زندگی آدم‌های موفق می‌تواند پر از نکته و درس‌ برای تک تک ما باشد. این که ببینم چگونه توانسته‌اند با تلاش و سخت کوشی و تحمل شکست‌ها و اصرارشان در رسیدن به هدفی که برای خود در نظر گرفته‌اند، در نهایت به موفقیت برسند.
اشتراک در ثروتمندترین مرد آسیا
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال