ثبت نام مدرسه رباتیک

ثبت نام ترم پاییز مدرسه رباتیک امیرکبیر آغاز شد
اخبار ایران
29/06/1396 - 17:48
ثبت نام ترم پاییز مدرسه رباتیک از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیرآغاز شد و تا تاریخ 5 مهرماه مهلت دارد.