توسعه برنامه‌های کاربردی وب با Django

دانلود کنید: توسعه برنامه‌های کاربردی وب با Django
دانلود
14/11/1397 - 12:25
توسعه‌دهندگان برنامه‌های تحت وب به ویژه آن‌هایی که دوست دارند از چارچوب‌های مدرن و قدرتمند مبتنی بر پایتون‌ برای ساخت برنامه‌های تحت وب استفاده کنند عمدتا به سراغ چارچوب‌هایی همچون جنگو می‌روند. درست...