توازن کاری

۵ روش برای ایجاد توازن بیشتر بین کار و زندگی
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
02 دى 1394
همه ما شنیده‌ایم که توازن بین زندگی و کار یعنی ایجاد توازن بین دوره‌ای از زمان در مقابل یک لحظه خاص. اما از طرفی هم می‌دانیم که لحظات هر روز ما می‌توانند بسیار سخت و طاقت‌فرسا باشند. در حالی‌که یافتن...