تمرکز روی کار

اگر به دنبال اپلیکیشنی هستید که با استفاده از آن بتوانید در ساعت‌های خاصی از روز فعالیت برخی از برنامه‌ها و اعلان‌های آن‌ها را متوقف سازید، برنامه پایش (متمرکز بمون) یکی از بهترین ابزارهایی است که قادر به استفاده از آن خواهید بود. با سایت شبکه همراه باشید.
اشتراک در تمرکز روی کار