تفاوت SRE و DevOps

تفاوت SRE و DevOps   چیست؟
فرشاد رضایی
پرونده ویژه
07/01/1398 - 09:15
در اقتصاد دیجیتال امروزی دِواپس (DevOps) به عنوان یک جریان اصلی دنیای فناوری شناخته می‌شود. اگر سازمان شما برای تسریع در انتشار برنامه از دواپس کمک گرفته باشد، در این راه شانس همراهتان بوده است. اما...