تعریف شبکه

شبکه چیست؟ آشنایی با انواع شبکه به زبان ساده
پریسا جعفری
فناوری شبکه
02/04/1400 - 13:30
شبکه یعنی چگونه دو یا چند کامپیوتر را به‌منظور به اشتراک‌گذاری منابع، فایل‌ها یا حتی یک ارتباط اینترنتی، به یک‌دیگر متصل کنیم. بسیاری از منازل و محیط‌های کاری، به‌نحوی، شبکه‌هایی برای ارتباط میان...