تصویربرداری غیرمجاز

LiShield ابزاری برای جلوگیری از تصویربرداری غیرمجاز
مهدی صنعت‌جو
شاهراه اطلاعات
22/09/1396 - 21:05
استفاده از انواع روش‌های تصویربرداری کمک زیادی در حل مشکلات روزمره ما می‌کند. اغلب اوقات گمان می‌کنیم که در زندگی عادی، نورهای مرئی بیشتر به کار ما می‌آیند، اما علاوه بر نور مرئی، امواجی با طول موج‌...