ترفیع درجه

سه توصیه به افرادی که از شغل‌شان متنفر اما به شرکت‌‌شان علاقه‌منداند!
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
27/03/1395 - 13:25
با «نیک» آشنا می‌شویم. وی چند وقتی است به‌صورت جدی به ترک کار فعلی‌اش فکر می‌کند. برای مدت سه سال است که در این شرکت کار می‌کند و بعد از این مدت هنوز پست وی در شرکت تغییری نکرده به‌طوری‌که او از هر...