ترفندهای ویندوز

راه‌حل ۱۱ مشکل عمومی ویندوز ۱۰(بخش پایانی)
محسن آقاجانی
کارگاه
09/01/1396 - 10:40
شکی نیست که ویندوز 10 بهترین سیستم‌عامل مایکروسافت است، اما بعضی از قابلیت‎های جديد گنجانده شده در آن و روش‎های برخورد مایکروسافت با انجام بعضی از کارها باعث دلسردی ما می‎شود. در این مقاله به شما...
راه‌حل ۱۱ مشکل عمومی ویندوز ۱۰(بخش اول)
محسن آقاجانی
کارگاه
07/01/1396 - 11:23
شکی نیست که ویندوز 10 بهترین سیستم‌عامل مایکروسافت است، اما بعضی از قابلیت‎های جديد گنجانده شده در آن و روش‎های برخورد مایکروسافت با انجام بعضی از کارها باعث دلسردی ما می‎شود. در این مقاله به شما...