ترافیک شهری

بیشتر از ۱۰ میلیون خودران تا سال ۲۰۲۰
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
16/06/1395 - 13:10
فناوری خودروهای خودران با شتاب هرچه بیشتر پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 حدود 10 میلیون خودروی مجهز به این فناوری در خیابان‌های جهان مشغول آمدوشد باشند.