تراشه‌های نسل بعدی

تعداد پرشمار ترانزيستورها؛ نگاهی عملی به قانون مور
دن هاچسون
علی حسینی
پرونده ویژه
19/03/1394 - 02:05
در سال 2014، کارخانه‌های توليد نيمه‌رسانا حدود 250 ميليارد ميليارد (250 ضرب در 10 به توان 18) قطعه ترانزيستور ساختند که می‌شود 8 ميليارد ترانزيستور در ثانيه. اين تعداد ترانزيستور 25 برابر شمار...