تحولات در دنیای اشتغال

10 روندی که در بی‌ثباتی‌ محل کار نقش دارند
شاهراه اطلاعات
25/02/1401 - 17:20
در آغاز سال 1400، بسیاری از ما انتظار داشتیم جهان به حالت عادی بازگردد. واکسن‌ها ساخته و توزیع شدند و بسیاری از مدیران تصور می‌کردند که ظرف چند ماه همه به محل کارشان باز می‌گردند. با این‌حال، شرایط...