تجسم‌سازی هدف در خواب

 10 عادت تشریفاتی قبل از خواب که می‌توانند به خواب، آرامش وموفقیت شما کمک کند
مهسا قنبري
موفقیت و کارآفرینی
05/04/1396 - 12:00
هرچه شب‌ را بهتر بخوابید، مجال بهتری برای موفقیت در روز خواهید داشت. کارهایی که قبل از خواب انجام می‌دهید تاثیر به سزایی در آنچه ناخودآگاه شما هنگام خواب بررسی می‌کند، و همچنین وضعیت ذهنی شما پس از...