بینش

چگونه مشکلات را در زمان کمتر اما با دقت بالاتر حل کنیم
حمیدرضا تائبی
موفقیت و کارآفرینی
22/12/1395 - 10:47
درباره آخرین باری که موفق شدید یک مشکل مربوط به کسب‌وکار را حل کنید، فکر کنید. به نظر شما کدامیک از این دو راهکار بهتر است؟ مسئله‌ای در یک چشم برهم زدن حل شود یا این‌که در ابتدا مسئله مورد تجزیه و...